Etusivu » Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2020 KLO 13.00 (EET/EEST)


TULOKSELLINEN KOLMAS VUOSINELJÄNNES

Tuloskehitys tammi-syyskuu 2020

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 51,6 miljoonaa euroa (1-9/2019: 53,1 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 15,5 miljoonaa euroa (15,4 milj. euroa)
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos parani ja oli 15,6 miljoonaa euroa (12,3 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 1,2 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot laskivat alkuvuoden markkinaromahduksen seurauksena ja olivat 1,0 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos heikkeni
 • Hallinnoidut varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 13,6 miljardia euroa (13,6 mrd. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,47 euroa) ja oman pääoman tuotto 19,8 prosenttia (21,1 %)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 128 prosenttia (118 %).

Tuloskehitys heinä-syyskuu 2020

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 18,7 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 6,9 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,18 euroa).


Näkymiä vuodelle 2020 tarkennettu

Arvioimme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen.

Näkemystä tukevat korkea toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin, sekä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti, joka on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa.

Aiemmin totesimme, että nykyisessä markkinatilanteessa arvioimme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen. Tilanteessa, jossa markkinaolosuhteet heikkenisivät nykyisestä, arvioimme liikevoiton olevan positiivinen.


Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liiketoiminnan tuotot, M€ 51,6 53,1 75,8
Liikevoitto/-tappio, M€ 15,5 15,4 24,1
Liikevoittomarginaali, % 30,0 29,0 31,8
Tilikauden voitto/tappio, M€ 12,3 12,1 18,7
Kannattavuuden tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,8 21,1 23,4
Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,7 1,7 2,1
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, % 8,1 7,1 8,9
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 15,5 14,9 15,1
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,46 0,47 0,71
Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € 0,46 0,47 0,71
Osinko/osake, € 0,66*
Oma pääoma/osake, € 3,40 3,15 3,40
Osakkeen hinta päätöspäivänä, € 10,00 8,32 10,40
Muut tunnusluvut
Kulu/tuotto -suhde 0,70 0,71 0,68
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, % 128 118 124
Henkilöstömäärä 258 254 249
Markkina-arvo, M€ 241,1 198,9 248,6

*Yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 18.3.2020

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Keväällä alkanut elpyminen jatkui kolmannen vuosineljänneksen loppuun saakka. Sijoittajien optimismia lisäsivät koronatartuntojen lasku kesän aikana sekä odotukset kehitteillä olevien rokotteiden saamisesta markkinoille ensi vuoden alussa. Sijoittajien optimismia vahvistivat myös valtioiden laajamittaiset talouden tukipaketit, sekä keskeisimpien keskuspankkien sitoutuminen elvyttävään rahapolitiikkaan pitkälle tulevaisuuteen. Evlin rahastojen nettomerkinnät kasvoivat ja rahastopääoma nousi kesäkuun lopun tasosta. Evlin liiketulos parani, mikä oli seurausta liikevaihdon kasvusta ja kustannusten laskusta.

Koronapandemiasta ja siitä seuranneesta laajasta etätyösuosituksesta huolimatta Evlin toiminta jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ilman häiriöitä ja ylläpidimme asiakasaktiviteettimme edellisvuosien tasolla. Viime vuosien määrätietoinen panostaminen tietojärjestelmiemme kehittämiseen ja prosessiemme uudistamiseen ovat lisänneet toimintakykyämme nykyisenkaltaisessa poikkeustilassa.

Vuoden kolmannella neljänneksellä Evlin liiketoiminnan tuotot nousivat neljä prosenttia 18,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 18 prosenttia 6,9 miljoonaan euroon. Alkuvuoden kurssilaskun myötä laskenut hoidettava asiakasvarallisuus vaikutti negatiivisesti nettopalkkioihimme, jotka olivat kaksi prosenttia vertailukautta alemmat. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot sen sijaan yli kaksinkertaistuivat ja Evlin oman pääoman tuotto oli lähes 20 prosenttia. Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin nousi 128 prosenttiin.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat segmentin liiketoiminnan tuotot olivat edellisvuoden tasolla ollen 14,6 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat olivat syyskuun lopussa 13,6 miljardia euroa (13,6 mrd. euroa) ja Evli-Rahastoyhtiön rahastopääoma oli 8,9 miljardia euroa (9,4 mrd. euroa). Nettomerkinnät olivat kolmannella vuosineljänneksellä 384 miljoonaa euroa.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketoiminnan tuotot laskivat 13 prosenttia ja olivat 2,0 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus alitti edellisvuoden tason neuvonantoprojektien viivästymisen seurauksena. Yksikön toimeksiantokanta on kuitenkin vahva ja näkymät vuoden viimeiselle vuosineljännekselle ovat positiiviset. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoiminta jatkoi kasvuaan aiempien kvartaalien tapaan. Vuosineljänneksen lopussa toteutettiin osakevaihto, jossa Evli Awards Management Oy ja Alexander Incentives Oy yhdistettiin uudeksi Evli Alexander Incentives Oy:ksi. Toimintojen yhdistämisen kautta uudella yhtiöllä on mahdollisuus palvella asiakkaitaan kannustinohjelmien koko arvoketjussa aina suunnittelusta hallinnointiin ja realisointiin saakka.

Evlin strategisista painopistealueista kansainvälisen rahastomyynnin kevät oli haasteellinen markkinaturbulenssista seuranneiden lunastuksien myötä, mutta kolmannen vuosineljänneksen aikana tilanne rauhoittui. Kansainvälisen rahastomyynnin keskiössä ovat Evlin, laajaa tunnustusta saaneet, eurooppalaisiin ja pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittavat korkorahastot. Elokuussa lanseerasimme uuden vihreisiin yrityslainoihin sijoittavan Evli Green Corporate Bond -rahaston. Rahasto on lyhyessä ajassa saanut myönteisen vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa.

Toinen strategisista painopistealueistamme, vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti, kehittyi suunnitelmien mukaisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Aloitimme uuden metsärahastomme, Evli Impact Forest Fund I, markkinoinnin ja tähtäämme rahaston ensimmäiseen sulkemiseen loppuvuoden aikana. Lisäksi aloitimme valmistelut uusien Leveraged Loan ja Private Debt -rahastojen käynnistämiseksi ja vahvistimme resurssejamme kahdella kokeneella asiantuntijalla. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden yhteenlaskettu varallisuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja oli kolmannen vuosineljänneksen päättyessä jo yli miljardi euroa.

Nostimme vastuullisuuden Evlin strategiseksi fokusalueeksi vuoden alussa, sillä uskomme vastuullisuuden merkityksen kasvavan tulevaisuudessa entisestään. Kolmannella vuosineljänneksellä saimme erittäin hyviä arvioita vastuullisuudestamme kahdessa ulkopuolisessa arvioinnissa. YK:n vastuullisen sijoittamisen kattojärjestö PRI myönsi Evlille parhaan arvosanan (A+) strategian ja hallinnoinnin kategoriassa, ja Evlin vastuullinen sijoittaminen arvioitiin parhaaksi Suomessa jo neljättä vuotta peräkkäin KANTAR SIFO Prosperan "External Asset Management 2020 Finland" -tutkimuksessa.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta sekä työntekijöitämme kovasta ja menestyksekkäästä työstä poikkeuksellisessa toimintaympäristössä.

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 13,6 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 83,9 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,5 prosenttia (30.9.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Alkuperäinen artikkeli