Etusivu » Evli ja Absolute Return Consultingin yhteistyöhön Itävallassa

Evli ja Absolute Return Consultingin yhteistyöhön Itävallassa

Evli ja Absolute Return Consultingin yhteistyöhön Itävallassa

EVLI PANKKI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 1.10.2020 KLO 10.00 (EET/EEST)

Evli-Rahastoyhtiö on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Absolute Return Consultingin (ARC) kanssa, joka koskee Evlin rahastojen jälleenmyyntiä institutionaalisille sijoittajille Itävallassa. ARC on lisensoitu rahoituspalveluyritys, joka toimii välittäjänä itävaltalaisten rahastovalitsijoiden ja kansainvälisten varainhoitajien välillä.

Evlin palveluvalikoimaan Itävallassa kuuluvat sekä Evlin yrityslainarahastot että osakerahastot. Evlin yrityslainarahastojen taustalta löytyy ansioitunut korkotiimi, jolla on yli 20 vuoden menestyksekäs toimintahistoria Euroopan korkomarkkinoilta sekä pitkä erityisosaaminen pohjoismaisilta yrityslainamarkkinoilta. Osakerahastopuolella Evli tarjoaa itävaltalaisille institutionaalisille sijoittajille vuosikymmenien pituisen osaamisensa osakkeista, erityisesti pohjoismaisista osakkeista.

"Olemme iloisia siitä, että ARC edustaa meitä Itävallan vaativilla markkinoilla. Haluamme tarjota itävaltalaisille sijoittajille uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa ja todellista hajautusta heidän salkkuihinsa, sijoitusten vastuullisuudesta tinkimättä. Itävaltalaiset sijoittajat vaativat vastuullisuuden huomioon ottamista kaikessa sijoitustoiminnassa, ja Evlissä olemmekin painottaneet voimakkaasti vastuullisuutta ja varsinkin ESG-tekijöitä* kaikessa sijoitustoiminnassamme viime vuosikymmenen aikana”, sanoo Evlin instituutioasiakkuuksia johtava Kim Pessala.

Vastuullisuus on integroitu salkunhoidon sijoitusprosessiin kaikissa Evlin rahastoissa. Yhtiö allekirjoitti PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2010 ja on siitä lähtien panostanut aktiivisesti vastuullisen sijoittamisen kehittämiseen. Vuonna 2019 Evli julkaisi ilmastoperiaatteensa ja nosti vastuullisuuden yhdeksi strategiseksi fokusalueekseen.

”Olemme innossamme uudesta yhteistyöstä Evlin kanssa. On hienoa tarjota vastuullisuudesta kiinnostuneille itävaltalaisille sijoittajille Evlin ainutlaatuinen yrityslainaosaaminen ja syvällinen pohjoismaisten osakemarkkinoiden tuntemus sekä Evlin laaja ESG-osaaminen eri osa-alueilla. Tämä antaa lisäarvoa ammattimaisten itävaltalaissijoittajien salkkujen hajauttamisessa”, toteaa Florian Gröschl, Absolute Return Consultingin toimitusjohtaja.

Lisätietoja:
Kim Pessala, johtaja, instituutioasiakkaat, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 9 4766 9141, kim.pessala@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja**.

Evlin hallinnoitavana on 12,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 71,8 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,3 prosenttia (30.6.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*ESG-tekijät=Environmental, Social and Governance issues; ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät tekijät.

**KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Suomi 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Alkuperäinen artikkeli