Etusivu » Aktia Pankki Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti

Aktia Pankki Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti

Aktia Pankki Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
23.10.2020 klo 19.00

Aktia Pankki Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti

Aktia Pankki Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Svenska litteratursällskapet i Finland rf:ltä, jonka mukaan Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja äänistä laskee alle 5 %:n liputusrajan arviolta 6.11.2020. Tämän myötä Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n osuus Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja äänistä on 0 %.

Svenska litteratursällskapet i Finland rf on 1.3.2020 solminut RG Partners Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Svenska litteratursällskapet i Finland rf myy 5 803 154 Aktia Pankki Oyj:n osaketta RG Partners Oy:lle. Kauppa oli ehdollinen sille, että RG Partners Oy saa luottolaitoslain 3 luvun 2 §:ssä viitatun EKP:n päätöksen oikeudesta hankkia 10 prosenttia ylittävän osuuden luottolaitoksen kaikista osakkeista sekä tietyt muut Finanssivalvonnalta edellytettävät luvat. Kaupan ennakkoehtojen täytyttyä 23.10.2020 Svenska litteratursällskapet i Finland rf luovuttaa kaupan kohteena olevat osakkeet RG Partners Oy:lle arviolta 6.11.2020.

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 % 0 % 69 504 292
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 8,34 % 8,34 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML: 9:6 ja 9:7)
FI4000058870 0 0 0 % 0 %
A YHTEENSÄ 0 0 %

B: AML:n 9. luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
B YHTEENSÄ

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts,
puh. 010 247 6348, mia.bengts@aktia.fi
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Lotta Borgström,
puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 750 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2019 olivat 9,9 miljardia euroa ja taseen arvo 9,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Alkuperäinen artikkeli