Etusivu » AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2020

AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2020

AFARAK GROUP: TUOTANTORAPORTTI Q3 2020

07:30 Lontoo, 09:30 Helsinki, 19 lokakuuta 2020 – Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q3 2020

Afarak Groupin kokonaistuotanto väheni 60,1 prosenttia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Q3/2020 Q3/2019 Muutos 2019
Konsernin tuotanto mt 40,766 102,219 -60,1 % 426,774
Kaivostoiminta mt 38,860 93,039 -58,2 % 357,557
Jalostustoiminta mt 1,906 9,180 -79,2 % 69,217
Erikoismetalliseostuotanto mt 17,441 25,228 -30,9% 100,765
Kaivostoiminta mt 16,082 19,635 -18,1% 75,251
Jalostustoiminta mt 1,359 5,593 -75,7% 25,515
Rautametalliseostuotanto mt 23,325 76,991 -69,7% 326,008
Kaivostoiminta mt 22,778 73,404 -69,0% 282,306
Jalostustoiminta mt 547 3,587 -84,8% 43,702

Kaivostoiminta

  • Afarakin kaivostoiminta väheni 58,2 prosenttia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Vähentynyt kaivostoiminta Etelä-Afrikan kaivoksilla johti merkittävästi pienempiin kaivostoiminnan tuotantomääriin.
  • Prioriteettimme pandemiatilanteessa oli henkilökuntamme suojelu.
  • Alhaisten markkinahintojen ja heikon kysynnän johdosta tuotannon lisääminen ei ollut perusteltua.
  • Tuotantomäärät laskivat kolmannella neljänneksellä myös Turkin kaivoksilla.

Jalostustoiminta

  • Jalostustoiminnan tuotantomäärät vähenivät molemmissa segmenteissä. Tuotanto väheni vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 79,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
  • Matalahiilisen ferrokromin heikko kysyntä johti alhaisempiin tuotantomääriin EWW:n jalostuslaitoksella Saksassa. COVID-19 epidemialla oli negatiivinen vaikutus erikoismetalliseosmarkkinaan, jonka johdosta EWW:n jalostuslaitoksella täytyi lisätä tuotantoseisokkeja varastotasojen hallitsemiseksi.
  • Business rescue – saneerausmenettelyprosessin seurauksena Mogalen jalostuslaitoksella oli vähäistä tuotantoa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen aikana.

Helsinki, lokakuu 19, 2020

AFARAK GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite

Alkuperäinen artikkeli