Etusivu » ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2020 ­– Admicomin kasvu totutulla tasolla ja kannattavuustavoitteeseen pieni nosto: Liikevaihto +41 % ja EBITDA 46 % liikevaihdosta

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2020 ­– Admicomin kasvu totutulla tasolla ja kannattavuustavoitteeseen pieni nosto: Liikevaihto +41 % ja EBITDA 46 % liikevaihdosta

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2020 ­– Admicomin kasvu totutulla tasolla ja kannattavuustavoitteeseen pieni nosto: Liikevaihto +41 % ja EBITDA 46 % liikevaihdosta

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2020 ­– Admicomin kasvu totutulla tasolla ja kannattavuustavoitteeseen pieni nosto: Liikevaihto +41 % ja EBITDA 46 % liikevaihdosta

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 2.10.2020 KLO 9:00

Tammi-syyskuun 2020 yhteenveto (vertailukausi 1.1.2019 – 30.9.2019):

  • Liikevaihto oli 16,303 miljoonaa euroa (11,544), kasvua +41 %. Kasvu jakautui orgaaniseen kasvuun 24 % ja Tocoman-yrityskauppaan 17 %.
  • Käyttökate, eli EBITDA oli 7,545 miljoonaa euroa (5,478) ja EBITDA-% 46 (47).
  • Liikevoitto oli 6,542 miljoonaa euroa (5,052) ja Liikevoitto-% 40 (44). Liikevoittomarginaalin heikentymistä vertailukauteen nähden selittää pääasiassa Tocoman-yrityskauppaan liittyvä liikearvopoisto.
  • Katsauskauden tulos oli 5,092 miljoonaa euroa (4,040), kasvua +26 %.
  • Korona ei ole toistaiseksi merkittävästi vaikuttanut Admicomin liikevaihtoon, sillä noin 90 % siitä on toistuvaa laskutusta. Kuluvan vuoden uusmyyntiä korona on kuitenkin hidastanut etenkin huhtikuun jälkeen, kun tapaamisia kasvotusten ei voitu pitää. Uusasiakasprojektit on saatu vietyä läpi kunnialla mutta niiden määrä on taantunut uusmyynnin myötä. Operatiivista toimintaa on sopeutettu muuttuneeseen tilanteeseen erityisesti kesän jälkeen.
  • Admicom tiedotti 9.9. konsernissa käytyjen YT-neuvotteluiden johtaneen yhdeksän henkilön vähennykseen ja kolmeen lomautukseen, minkä lisäksi prosessin aikana irtisanoutui joitakin henkilöitä. Toimenpiteiden vaikutukset kustannuksiin realisoituvat asteittain vuoden 2020 loppuun mennessä.
  • Admicomissa käynnistettyyn strategiakierrokseen liittyvä uudelleenorganisoituminen on aloitettu ja koskettaa laajuudessaan lähes puolta koko organisaatiosta. Uudistuksessa toimialajohto saa aiempaa itsenäisemmän roolin, mihin liittyy myös 1.10. tiedotettu johtoryhmäkokoonpanon muutos.
  • Vuoden 2020 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan liikevaihdon kasvun osalta, eli yhtiö arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvuksi vähintään +37 %. Aiemmin ilmoitettua 35–45 % EBITDA-tavoitetta sen sijaan tarkennetaan ja kannattavuuden arvioidaan olevan kuluvana vuotena 40–47 % EBITDA-haarukassa.


Avainluvut

Admicom-konserni 1-9/2020 1-9/2019 Muutos-% 2019
Liikevaihto, 1 000 euroa 16 303 11 544 41 % 15 641
EBITDA, 1 000 euroa 7 545 5 478 38 % 7 155
% liikevaihdosta 46 % 47 % 46 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 6 542 5 052 30 % 6 613
% liikevaihdosta 40 % 44 % 42 %
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 5 092 4 040 26 % 5 291
% liikevaihdosta 31 % 35 % 34 %
Osakekohtainen tulos, EPS € 1,04 0,84 1,09
Henkilöstömäärä jakson lopussa 172 133 145
Esitettyihin lukuihin on sisällytetty Tocoman Oy:n tiedot ajalta 1.3. – 30.9.2020. Tocoman Oy:n henkilöstömäärä jakson lopussa oli 17.

Neljännesvuositulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat ja FAS-muodossa.


Toimitusjohtaja Antti Seppä:

"Liikevaihtomme kasvoi jaksolla 41 %, josta vertailukelpoinen orgaaninen kasvu oli 24 % ja Tocoman-yrityskaupan osuus 17 %. Koronaepidemia on alkanut näkyä uusmyynnin osittaisena hidastumisena, sillä toiminnanohjausjärjestelmän myynti vaatii face-to-face -keskustelua yritysten kanssa ja korona-aikaan tämä ei ole ollut aina mahdollista. Lisäksi päättäjien fokus on ollut viime aikoina yritysten omissa arjen muutoksissa, mikä on lykännyt keskusteluja. Adminetin kilpailukyky markkinoilla ei silti ole heikentynyt, pilvipohjaisena tuotteena pikemminkin päinvastoin. Markkinamuutos kokonaisuudessaan on kuitenkin hidastunut. Hidastumassa oleva rakentamisen sykli näkyy puolestaan tänä vuonna siten, että asiakkaiden vuositasauslaskutus asettuu edeltävän vuoden tasolle. Aiempina katsauskausina tämä on auttanut orgaanista kasvua noin 1–5 prosenttiyksikköä.

Admicomin ja Tocomanin integraatiossa edettiin vahvimpien koronarajoitusten jälkeen loppukesällä aktiivisempaan vaiheeseen. Suurimmat integraation hyödyt realisoituvat vasta vuoden 2021 puolella, kun Tocomanin pilvipohjainen kustannuslaskenta ja määrälaskenta lanseerataan ja tuoteintegraatio syvenee. Samoin Adminet Lite -kumppanitilitoimistojen kanssa käynnistetty yhteistyö on vielä alkumetreillä. Adminetin talousautomaatiota kehitetään jatkuvasti ja sen kilpailukyvyn uskotaan parantuvan edelleen lähivuosina.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana veimme organisaatiossa läpi laajoja sisäisiä muutoksia ja tehostamistoimia. Näillä ei ole ollut välitöntä vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen mutta pitkällä aikavälillä uskomme niiden vievän toimintaamme oikeaan suuntaan. Resursseja on lisätty tuotekehityksessä ja toisaalta sopeutettu asiakasrajapinnassa. Strategiatyön yhteydessä käynnistynyt uudelleenorganisoituminen on vielä tuoreessa vaiheessa ja strategiatyö jatkuu edelleen loppuvuoden aikana.

Kannattavuutemme puhkaisi kolmannella neljänneksellä kuluvan vuoden 35–45 % EBITDA-tavoitteen ja kumulatiivinen Q3 toteutunut EBITDA oli 46 %. Kustannustehokkuutemme parantuessa odotamme hyvän kannattavuuskehityksen säilyvän tai parantuvan. Admicomin tase on erittäin vahva ja Admicom etsii edelleen aktiivisesti uusia kasvuinvestointikohteita. ”

Näkymät vuodelle 2020

Tocoman-yrityskaupan yhteydessä 10.3.2020 tiedotettu liikevaihdon kasvutavoite säilyy koronasta huolimatta voimassa ennallaan, eli arvioimme vuoden 2020 liikevaihdon kasvun ylittävän 37 %. Kannattavuustavoitetta sen sijaan tarkistamme vuoden 2020 osalta aiemmin asetetusta 35–45 % EBITDA-haarukasta ylemmäs välille 40–47 % EBITDA.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen arviolta 15.1.2020.

Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Petri Aho
Talousjohtaja
petri.aho@admicom.fi
+358 50 340 2986


Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670

Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Tytäryhtiömme Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.

Yhtiöllä on yli 170 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Alkuperäinen artikkeli