Etusivu » Yleiselektroniikan yhteistoimintaneuvottelut Suomessa päätökseen

Yleiselektroniikan yhteistoimintaneuvottelut Suomessa päätökseen

Yleiselektroniikan yhteistoimintaneuvottelut Suomessa päätökseen

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Sisäpiiritieto 28.9.2020 klo 08:30

Yleiselektroniikan yhteistoimintaneuvottelut Suomessa päätökseen

Yleiselektroniikka- konserni on saanut päätökseen 11.8.2020 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskivat Yleiselektroniikka Oyj:n ja Machinery Oy:n koko Suomen henkilöstöä, yhteensä noin 140 henkilöä, ja ne käynnistettiin liiketoimintojen ja organisaation uudelleenjärjestelemiseksi sekä toimintojen tehostamiseksi. Suunniteltujen toimenpiteiden ilmoitettiin johtavan arviolta 30 henkilön vähennystarpeeseen.

Päättyneiden neuvottelujen seurauksena irtisanotaan enintään 23 henkilöä vuoden 2020 loppuun mennessä. Irtisanomisten lisäksi konsernista vähenee seitsemän positiota muun muassa neuvottelujen aikana tapahtuneiden irtisanoutumisten ja eläköitymisten seurauksena.

YT- neuvottelut olivat osa Yleiselektroniikka- konsernin kesällä 2020 käynnistettyä toiminnan tehostamisohjelmaa, jossa suunnitellaan Yleiselektroniikka- ja Machinery- liiketoimintayksikköjen prosessien osittaista yhdistämistä. Tehostamisohjelman tavoitteena on vahvistaa konsernin kustannuskilpailukykyä sekä valmistaa konsernia kasvua varten. Ohjelmalla tavoitellaan aiemmin tiedotetun mukaisesti vähintään 1,5 milj. euron suuruisia vuotuisia kustannussäästöjä. Näihin järjestelyihin liittyvät kustannukset tullaan raportoimaan kertaluonteisina erinä ja näistä kustannuksista vuoden 2020 kolmannelle vuosineljännekselle kirjattavat kertaluonteiset erät ovat noin 0,2 milj. euroa.

Espoossa, 28. päivänä syyskuuta 2020

Yleiselektroniikka Oyj

Kari Nerg
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin pörssi
keskeiset tiedotusvälineet,
www.yeint.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Nerg
+358 44 341 8514

Yleiselektroniikka konserni lyhyesti:

Yleiselektroniikka-konserni on Helsingin pörsissä listattu yhtiö, joka muodostuu kahdesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta ja teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä. Konsernin pro forma- liikevaihto vuonna 2019 oli 111,8 milj.€ ja se työllistää noin 330 henkilöä – Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhimpia ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksiä. Päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja.

Alkuperäinen artikkeli