Etusivu » Vincit Oyj: Keusote uudistaa rohkeasti toiminta- ja johtamiskulttuuriaan Vincitin työkalujen avulla

Vincit Oyj: Keusote uudistaa rohkeasti toiminta- ja johtamiskulttuuriaan Vincitin työkalujen avulla

Vincit Oyj: Keusote uudistaa rohkeasti toiminta- ja johtamiskulttuuriaan Vincitin työkalujen avulla

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 21.9.2020 kello 14:00

Keusote uudistaa rohkeasti toiminta- ja johtamiskulttuuriaan Vincitin työkalujen avulla

Sosiaali- ja terveyspalvelujen -toimintaympäristö on valtavan muutospaineen edessä niin rakenteellisten kuin toimintaympäristöön kohdistuvien muutostarpeiden osalta. Matala digitalisaatioaste, monimutkaiset rakenteet ja yksikköjen välisen yhteistyön ja tiedonkulun jäykkyys ovat kuntasektorin keskeisiä haasteita tilanteessa, jossa tarvitaan entistä nopeampia ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat entistä kompleksisempia. Näitä haasteita Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä lähtee edelläkävijänä taklaamaan merkittävällä toiminta- ja johtamiskulttuurin päivityksellä. Muutosta lähdetään tekemään Vincitin kehittämän LaaS-mallin avulla.

Johanna Pystynen, Head of Leadership Development, Vincit Oyj: “Työelämän murroksen haasteet koskettavat kaikkia organisaatioita ja niihin valmistautuminen on tärkeää aloittaa ajoissa, sillä muutokset ottavat aikaa. Keusote on erinomainen esimerkki edelläkävijyydestä itseohjautuvuuden ja modernien toimintamallien kehittämisessä julkishallinnon puolella. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä juuri Keusoten ja yhteisen yhteistyökumppanimme Filosofian Akatemian kanssa – yhdessä pääsemme kehittämään ketteriä toimintamalleja, jotka tukevat tehokasta muutosjohtamista julkishallinnon puolella.”

HR-ydintiimi, Keusote: “Arvostamme henkilöstöämme ja haluamme olla työpaikka, jota heidän on helppo arvostaa. Tavoittelemme Keusotessa kulttuuria, jossa henkilöstö aidosti osallistuu oman työnsä kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Olemme lähteneet rohkeasti kohti yhteisöohjautuvaa toimintamallia, jossa tiimit tekevät ketteriä asiakasratkaisuja, tieto on avointa ja kaikkien saatavilla ja johtaminen muuttuu valmentavaksi.

Kulttuurinmuutokseen tarvitaan työvälineitä, jotka mahdollistavat yhteisen oppimisen ja osaamisen jakamisen. Valitsimme yhteistyökumppaniksemme Euroopan parhaana työpaikkana palkitun Vincit Oyj:n, jonka tuotteistama johtamismalli LaaS – Leadership as a Service antaa meille konkreettisen välineen muutostyön edistämiseen. LaaSin avulla Keusote toimii kunta-alan digitalisaation ja tiedolla johtamisen edelläkävijänä.”

Keusoten strategisena tavoitteena on, että kaikissa työyhteisöissä otetaan käyttöön yhteisöohjautuvuuden ja valmentavan johtamisen malli vuoteen 2025 mennessä. Keusote toimii vanhan ja uuden maailman murrospaineessa painivan sote-ympäristön uudistajana siirtymällä siilomaisesta ajattelusta kohti uutta jaetumpaa tapaa johtaa julkisen sektorin organisaatiota. Pääroolissa on edelleen laadukkaiden palvelujen tuottaminen sote-palvelujen käyttäjille, mutta myös henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen on tärkeää. Keusotessa halutaan, että henkilöstö viihtyy työssään ja kokee, että omaan työhön voi vaikuttaa. Samalla esimiesten arkeen halutaan raivata tilaa tarkoituksenmukaisemmalle johtamistyölle. Tulevaisuudessa kisa osaajista käydään työkulttuurin perusteella.

Karoliina Jarenko, organisaatiokonsultti, Filosofian Akatemia Oy: “Vincitin LaaS-malli mahdollistaa yhteisöohjautuvan toimintamallin toteutumisen teknisestä näkökulmasta. Eniten olen kuitenkin innoissani niistä psykologisista ja ajattelullisista vaikutuksista, joita palvelun käyttö aiheuttaa. Se synnyttää vastaansanomattoman oivalluksen siitä, että palveluja tuottavat työntekijät ovat organisaation avainhenkilöt ja heille täytyy mahdollistaa niiden työntukipalveluiden (mukaanlukien johtaminen) tilaaminen, joita he työssään tarvitsevat. Siten näen LaaSin ennen kaikkea kulttuurinmuutoksen työkaluna, joka muodostaa täydellisen lisän Filosofian Akatemian ja Keusoten valmennukselliseen yhteistyöhön.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, Head of Leadership Development Johanna Pystynen, puhelin: 050 441 2126

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä lyhyesti:

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä työskentelee noin 3500 sote-ammattilaista. Kuntayhtymä tuottaa alueella sote-palveluja noin 200 000 kuntalaiselle. Jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Kuntayhtymä on aloittanut toimintansa 1.1.2019 alkaen.

Alkuperäinen artikkeli