Etusivu » Valoe Oyj:n osakkeiden lisäerän kaupankäynnin kohteeksi hakemisen aikataulu

Valoe Oyj:n osakkeiden lisäerän kaupankäynnin kohteeksi hakemisen aikataulu

Valoe Oyj:n osakkeiden lisäerän kaupankäynnin kohteeksi hakemisen aikataulu

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote 15.9.2020 klo 16.50

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") 18.5.2020, 24.6.2020 ja 30.6.2020 julkaistujen tiedotteiden mukaan Yhtiön alla kuvattujen osake-erien kaupankäynnin kohteeksi hakemisen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arvioitiin tapahtuvan seuraavasti:

Yhteensä (i) 48.148.148 Yhtiön osaketta arviolta 15.9.2020 mennessä, (ii) 11.111.109 Yhtiön osaketta arviolta 15.9.2020 mennessä, ja (iii) 7.129.629 Yhtiön osaketta arviolta 15.9.2020 mennessä. Kohtien (i), (ii) ja (iii) mukaisia Yhtiön osakkeita on yhteensä 66.388.886 kappaletta ("Osakkeet").

Yhtiö tarkentaa edellä mainittuja arvioitaan siten, että Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 9.10.2020 mennessä. Osakkeisiin sovelletaan aiemmin tiedotetun mukaisesti luovutusrajoitusta, jonka mukaisesti Osakkeita ei saa luovuttaa ilman Yhtiön antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ennen 5.5.2021.

Mikkelissä 15. päivänä syyskuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Alkuperäinen artikkeli