Etusivu » Valoe Oyj:n 89.888.886 osakkeen listalleottoa koskeva esite on hyväksytty

Valoe Oyj:n 89.888.886 osakkeen listalleottoa koskeva esite on hyväksytty

Valoe Oyj:n 89.888.886 osakkeen listalleottoa koskeva esite on hyväksytty

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote 29.9.2020 klo 20.15

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VALOE OYJ:N 89.888.886 OSAKKEEN LISTALLEOTTOA KOSKEVA ESITE ON HYVÄKSYTTY

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Valoe Oyj:n ("Yhtiö") yhteensä 89.888.886 osakkeen ("Osakkeet") listalleottoon liittyvän arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") mukaisen rekisteröintiasiakirjan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, jotka yhdessä muodostavat Osakkeiden listalleottoa koskevan esitteen ("Esite").

Esite ja Osakkeiden listalleotto liittyy seuraaviin Yhtiön hallituksen päättämiin osakeanteihin: (i) yhteensä 48.148.148 Yhtiön uuden osakkeen antaminen tietyille sijoittaja- ja velkojatahoille hallituksen päätöksellä 15.5.2020 ("Osakeanti I"); (ii) yhteensä 18.240.738 Yhtiön uuden osakkeen antaminen tietyille sijoittaja- ja velkojatahoille hallituksen päätöksillä 24.6.2020 ja 30.6.2020 ("Osakeanti II"); ja (iii) yhteensä 23.500.000 Yhtiön uuden osakkeen antaminen Yhtiölle itselleen hallituksen päätöksellä 16.9.2020 ("Treasury-anti"). Lisätietoja Yhtiön Osakeannista I, Osakeannista II ja Treasury-annista löytyy Yhtiön em. päivinä julkaisemista tiedotteista.

Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 30.9.2020 lähtien Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa http://www.valoe.fi/julkaisut ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli.

Yhtiö on hakenut Osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, ja kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 1.10.2020.

Mikkelissä 29. päivänä syyskuuta 2020

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Alkuperäinen artikkeli