Etusivu » Tornatorin Suomen metsien käypä arvo nousee 184 miljoonaa euroa

Tornatorin Suomen metsien käypä arvo nousee 184 miljoonaa euroa

logo.png

Tornatorin Suomen metsien käypä arvo nousee 184 miljoonaa euroa

Tornator Oyj pörssitiedote 15.09.2020 klo 09.00

Tornatorin Suomen metsien käypä arvo nousee 184 miljoonaa euroa

Tornator Oyj:n Suomen metsien käypä arvo (IFRS) nousee 184 miljoonaa euroa. Yhtiön omistuksessa oleva pinta-ala Suomessa on noin 633 000 hehtaaria, jonka tasearvo 31.12.2019 tilinpäätöksessä oli noin 1 480 miljoonaa euroa (biologiset hyödykkeet) ja arvostuksen päivityksen jälkeen noin 1 664 miljoonaa euroa, eli noin 2 630 euroa/hehtaari. Käyvän arvon määrityksen tekee ulkopuolinen arvioitsija Indufor Oy.

Metsien käyvän arvon nousu johtuu pääosin arvostusmallissa käytettyjen parametrien päivityksestä. Mallissa on päivitetty nykyiseen puusukupolveen liittyvät hakkuutulot ja metsänhoitokulut. Lisäksi uusien metsien ostot nostavat metsien arvoa Tornatorin taseessa.

Tornator käyttää metsiensä arvostamiseen edelleen diskontattujen kassavirtojen menetelmää. Tulevien kassavirtojen diskonttaamisessa käytetty reaalinen diskonttokorko pysyi muuttumattomana 3,25 %:ssa.

Metsän käyvän arvon tarkemmat laskentaperiaatteet on kuvattu yhtiön 2019 tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdissa konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet.

Metsien käyvän arvon nousu parantaa merkittävästi vuoden 2020 tulosta käyvin arvoin mitattuna, mutta sillä ei ole kassavirtavaikutusta vuonna 2020.

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Alkuperäinen artikkeli