Etusivu » F-Secure Oyj perustaa ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäksi

F-Secure Oyj perustaa ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäksi

F-Secure Oyj perustaa ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäksi

F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 29.9.2020 klo 10:30

F-Secure Oyj perustaa ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäksi

F-Secure Oyj:n hallitus on päättänyt ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (myös ”RSP”) perustamisesta täydentäväksi osakepohjaiseksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäksi. RSP-ohjelma on tarkoitettu yksittäisille erikseen valittaville F-Secure Oyj:n ja konsernin avainhenkilöille.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa, kannustaa ja palkita valittuja yksittäisiä avainhenkilöitä sekä yhdenmukaistaa heidän intressinsä yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa luomalla heille pitkän aikavälin osakeintressi.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän puitteissa hallitus voi päättää vuosittain alkavista yksittäisistä ohjelmista, joista kukin sisältää enimmillään kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson.

Yhtiö voi yksittäisen ohjelman sitouttamisjakson puitteissa myöntää kiinteämääräisiä osakepalkkioita yksittäisille erikseen valittaville avainhenkilöille. Osakepalkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen edellyttäen, että henkilön työsuhde F-Securessa jatkuu keskeytyksettä osakepalkkion maksuhetkeen saakka.

Hallitus hyväksyi samalla kolmen yksittäisen ohjelman alkamisen ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä. Näistä ensimmäinen ohjelma alkaa vuonna 2020 ja kyseiset kolme ohjelmaa ovat RSP 2020 – 2021, RSP 2021 – 2022 sekä RSP 2021 – 2023.

Osakepalkkioiden kokonaismäärä, jotka saattavat tulla maksettavaksi ohjelman RSP 2020 – 2021 nojalla, on yhteensä enintään 300 000 osaketta, ohjelman RSP 2021 – 2022 nojalla 500 000 osaketta sekä ohjelman RSP 2021 – 2023 nojalla 500 000 osaketta. Maksettavista palkkioista vähennetään maakohtaiset verot ja ohjelman osallistujille maksetaan nettomäärä osakkeita.

F-SECURE OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Henri Kiili, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja Treasury, F-Secure Oyj
+358 40 840 5450
investor-relations@f-secure.com

Alkuperäinen artikkeli