Etusivu » Evli Pankki Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Evli Pankki Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Evli Pankki Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

EVLI PANKKI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 23.9.2020 KLO 14.30 (EST/EEST)

Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt 1.9.2020 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän Restricted Share Plan 2017 palkkion maksamista varten.

Osakeannissa on 23.9.2020 luovutettu 46.389 Evli Pankki Oyj:n B-osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 9.3.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 328.998 omaa osaketta.

Evli Pankki Oyj on tiedottanut osakepalkkiojärjestelmästä 5.9.2017 annetulla pörssitiedotteella.

EVLI PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 12,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 71,8 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,3 prosenttia (30.6.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Alkuperäinen artikkeli