Etusivu » Taaleritehdas on ostanut Garantian -Garantialle valittu uusi hallitus ja toimitusjohtaja

Taaleritehdas on ostanut Garantian -Garantialle valittu uusi hallitus ja toimitusjohtaja

Taaleritehdas on ostanut Garantian -Garantialle valittu uusi hallitus ja toimitusjohtaja

Julkaistu: 2015-03-31 13:53:50 CEST
Taaleritehdas Oyj
Yhtiötiedote
Taaleritehdas on ostanut Garantian -Garantialle valittu uusi hallitus ja toimitusjohtaja

Helsinki, 2015-03-31 13:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Taaleritehdas osti Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurollaGarantian uusi toimitusjohtaja on 14.4.2015 alkaen KTM Vesa AhoGarantian uusi hallituksen puheenjohtaja on KTM Hannu TonteriKaupan myötä Taaleritehdas siirtyy IFRS-kirjanpitoon

Taaleritehdas Oyj:n joulukuussa 2014 julkistama Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannan kauppa on tullut voimaan tänään 31.3.2015. Taaleritehdas Oyj omistaa nyt 100 % Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannasta. Kaupan myötä Taaleritehtaasta tulee finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen sijoitus-, rahoitus- ja vakuutuspalveluita.

Garantialle uusi toimitusjohtaja ja hallitus

Vakuutusosakeyhtiö Garantialle on valittu kaupan vahvistumisen myötä uusi hallitus, joka aloitti toimintansa tänään 31.3.2015. Hallituksen puheenjohtajaksi on valittu KTM Hannu Tonteri. Tonteri on toiminut aikaisemmin Helsingin OP Pankki Oyj:n toimitusjohtajana sekä Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä OP Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsenenä.

Vakuutusosakeyhtiö Garantian hallituksen jäseniksi valittiin tänään:

Hannu Tonteri, KTM, hallituksen puheenjohtajaJuhani Elomaa, VTM, hallituksen jäsenTimo Hukka, KTM, hallituksen jäsenJukka Ohls, KTK, hallituksen jäsenAntti Suhonen, KTT, hallituksen jäsenTomi Yli-Kyyny, KTM, hallituksen jäsen

Vakuutusosakeyhtiö Garantian hallitus kokoontui tänään 31.3.2015 ja valitsi kokouksessaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Vesa Ahon. Vesa Aholla on vahva kokemus luottojen riskinhallinnasta sekä johtamisesta. Ennen valintaansa Vakuutusosakeyhtiö Garantian toimitusjohtajaksi Aho työskenteli OP Osuuskunnan Group Controllerina johtaen yli 70 hengen organisaatiota sekä Pohjola Pankki Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Aho on myös toiminut Pohjola Pankki Oyj:n luottoriskienhallinnan osastonjohtajana.

Vesa Ahon valinnan myötä Vakuutusosakeyhtiö Garantian nykyinen toimitusjohtaja Mikael Englund siirtyy tänään 31.3.2015 hallituksen osoittamiin erityistehtäviin. Vakuutusosakeyhtiö Garantian toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa 14.4.2015 asti toimitusjohtajan sijainen Riitta Takala.

”Uuden hallituksen jäsenillä on merkittävä ja laaja-alainen osaaminen luottojen riskinhallinnasta ja vakuutustoiminnasta, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hallituksen toimintakyky ja mahdollisuus ohjata Vakuutusosakeyhtiö Garantian toimintaa on erinomainen. Taaleritehtaalle on erittäin tärkeää, että Garantia säilyy itsenäisenä yhtiönä, jolla on vaikutusvaltainen ja yhtiön toiminnan ohjaamiseen kykenevä hallitus. Uusi toimitusjohtaja on myös Garantian tulevaisuuden näkymien kannalta erinomainen valinta. Vesa Ahon kokemus luottojen riskinhallinnasta sekä tavoitteellisesta johtamisesta vie yhtiötä eteenpäin”, kertoo Taaleritehtaan toimitusjohtaja Juhani Elomaa.

Taaleritehdas-konserni siirtyy noudattamaan IFRS-standardeja 1.1.2015 alkaen

Kaupan myötä Taaleritehdas-konserni siirtyy kirjanpidossaan IFRS-käytäntöön. IFRS:n mukaisessa hankintamenolaskelmassa Taaleritehtaan maksama kauppahinta kohdistetaan Garantian vastaanotettuja varoja kohtaan, eikä tilauskannalle, asiakassuhteille tai brandille ole laskettu arvoa. Garantian nettovarojen 84,4 miljoonaa euroa ylittäessä hankintamenon 60 miljoonaa euroa, syntyy per 31.12.2014 negatiivista liikearvoa arviolta 24,4, miljoonaa euroa 10 miljoonan euron pääomanpalautuksen jälkeen myyjille. Lopullinen hankintahinnan kohdistuslaskelma laaditaan perustuen Garantian yksilöitävissä olevien varojen, velkojen sekä mahdollisten ehdollisten velkojen käypiin arvoihin hankinta-ajankohtana 31.3.2015 Taaleritehtaan saadessa määräysvallan Garantiassa. Edullisesta kaupasta syntyvä negatiivinen liikearvo tuloutetaan välittömästi Taaleritehdas-konsernin IFRS-tulokseen maaliskuussa 2015. Kertaluonteisen negatiivisen liikearvon tuloutuksen lopullinen euromäärä julkaistaan viimeistään puolivuotiskatsauksen 1.1.2015-30.6.2015 yhteydessä elokuun lopulla 2015.

IFRS:ään siirtymisen myötä tullaan myös Taaleritehdas Oyj:n joukkovelkakirjalainan avainluvut ja kovenantit raportoimaan IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti laadittuna. Ensimmäinen IFRS-tilinpäätös tehdään vuodelta 2015.

Lisätietoja:

Taaleritehdas Oyj
Juhani Elomaa
toimitusjohtaja
Taaleritehdas Oyj
puh. 040-7789020

Hyväksytty Neuvonantaja: Merasco Oy, puh. 09 6129 670

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus, -rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy:stä, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Koko finanssiryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi
Taaleritehdas myös Twitterissä

Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020
Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company