Etusivu » POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2015 KLO 16.30

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2015 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,30 euroa osakkeelle.

VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelle eli yhteensä 3 755 208 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2015 ja osingon maksupäivä 9.4.2015. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön siirretään 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2015 aikana.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin Jyrki Laakkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Paavo Pelkonen ja Joona Laakkonen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 30 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Laakkonen ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Laakkonen.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Joensuussa 27. päivänä maaliskuuta 2015

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Raimo Puustinen

puhelin 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkkoyj.com