Etusivu » NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

Julkaistu: 2015-03-31 15:00:01 CEST
Norvestia
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

Helsinki, Suomi, 2015-03-31 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Norvestia Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 31.3.2015 klo 16.00

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2015

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 31.3.2015 klo 12.00 alkaen Pörssisalissa, Helsingissä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa. Osinko maksetaan 13.4.2015.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Hilmar Thór Kristinsson (varapuheenjohtaja), Brjánn Bjarnason, Georg Ehrnrooth sekä Robin Lindahl.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 58 000 euroa sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa. Lisäksi valiokuntien kokouksista maksetaan 350 euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan.

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Lauri Kallaskari. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Jan Holmberg. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 531 656 B-osaketta, mikä vastaa 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 21.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2016 asti.

NORVESTIA OYJ

Hallituksen puolesta

Juha Kasanen
toimitusjohtaja
puh. +358-9-6226 380

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company