Etusivu » Valoe Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Valoe Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Valoe Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

| Source:

Valoe Oyj

Valoe Oyj

Mikkeli, FINLAND

English
Finnish

Valoe Oyj Pörssitiedote 30.6.2021 klo 21.30

Valoe Oyj on vastaanottanut alla mainitun arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksista.

Valoe on tänään vastaanottanut Savcor Technologies Oy:ltä ilmoituksen, jonka mukaisesti sen omistamien osakkeiden määrä Valoen kaikista osakkeista on alittanut 15 prosentin rajan Valoen kokonaisosakemäärän kasvun johdosta.

Savcor Technologies Oy:n ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %- osuus (A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 12,07 % 12,07 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 19,44 % 19,44 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden ja
äänten lukumäärä
Osakkeiden %-osuus Osakkeiden ja
äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6
ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6
ja 9:7)
FI0009006951 44.448.414 0 12,07 % 0 %
A YHTEENSÄ 44.448.414 0 12,07 % 0 %

Mikkelissä 30. päivänä kesäkuuta 2021

Valoe Oyj
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Alkuperäinen artikkeli