Etusivu » Teleste Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Teleste Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Teleste Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

| Source:

Teleste Oyj

Teleste Oyj

Littoinen, FINLAND

English
Finnish

TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.5.2021 KLO 16:00


Teleste Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

Teleste Oyj on vastaanottanut 18.5.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Timo Miettiseltä. Ilmoituksen mukaan Timo Miettisen suora ja välillinen osakeomistus määräysvaltayhteisönsä Tianta Oy:n kautta on 17.5.2021 ylittänyt 25 prosenttia Teleste Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja
äänistä
% osakkeista ja
äänistä rahoitus-
välineiden kautta
Yhteenlaskettu
%-osuus
Kohdeyhtiön
osakkeiden ja
äänten
kokonaismäärä
Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai
rikkoutumisen
jälkeen
25,04 % 0,00 25,04 % 18 985 588

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/
Osakelaji
Osakkeiden ja äänten
Lukumäärä
Osakkeiden ja äänten
%-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009007728 5 929 4 748 298 0,03 % 25,01 %
A Yhteensä 4 754 227 25,04 %

Telestellä on yhteensä 18 985 588 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Timo Miettinen 0,03 % 5 929
Tianta Oy 25,01 % 4 748 298

Liputusilmoituksessa annettu lisätieto:

Tianta Oy on Timo Miettisen määräysvaltayhtiö suoran omistuksen (60 %) kautta.

TELESTE OYJ

Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Tietoja Telestestä
Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut sinulle, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2020 Telesten liikevaihto oli 145 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli 858 henkilöä.Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Alkuperäinen artikkeli