Etusivu » Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

| Source:

Enedo Oyj

Enedo Oyj

Vantaa, FINLAND

English
Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 14.4.2021 klo 16:15
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Enedo Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:
Kohdeyhtiö: Enedo Oyj
Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus
Tiedot liputusvelvollisesta: Soinitilat Oy, Turku, Suomi
Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 12.4.2021
Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
%-osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 3,2 3,2 68 523 193
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,87 5,87

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja/osakelaji, ISIN koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000415252 2 181 962 3,2

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Heikki Soini 3,2 3,2


ENEDO OYJ

Vesa Leino

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

ENEDO LYHYESTI

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com

Alkuperäinen artikkeli