Etusivu » Työllisyysrahaston puolivuosikatsaus 1.1.2020−30.6.2020

Työllisyysrahaston puolivuosikatsaus 1.1.2020−30.6.2020

TyöllisyysrahastoTyöllisyysrahaston puolivuosikatsaus 1.1.2020−30.6.2020

25.8.2020 12:00:01 EEST | Työllisyysrahasto | Puolivuosikatsaus

Pörssitiedote
Työllisyysrahasto
25.8.2020 klo 12.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Työllisyysrahaston tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja luettavissa verkkosivuilta osoitteesta https://talous.tyollisyysrahasto.fi/

Työllisyysrahaston tulos heikkeni koronaviruspandemian (COVID-19) vuoksi

  • Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 1 454 (1 720) miljoonaa euroa
  • Maksetut työttömyysetuudet, aikuiskoulutusetuudet ja hallintokulut yhteensä 1 772 (1 356) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuuden muutos (puolivuositulos) -331 (371) miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus 1 337 (31.12.2019: 1 668) miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 2 758 (31.12.2019: 1 745) miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1 373 (31.12.2019: 0) miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste 7,9 % kesäkuu 2020 (6,2 % kesäkuu 2019)
  • Sijoitusten tuotto -0,9 % (0,7 %)

Toimitusjohtaja Janne Metsämäki:

Aivan koronaviruskriisin alussa huomasimme, että erityisesti lomautuksista johtuva työttömyysturvamenojen valtava kasvu vaatii poikkeuksellisia toimia, jotta voimme huolehtia maksuvalmiudestamme ja työttömyyspäivärahojen rahoituksesta työttömyyskassoille.

Työllisyysrahaston hallitus vetosi maaliskuun lopulla Suomen hallitukseen, jotta työttömyysturvan rahoitus voidaan turvata. Työllisyysrahaston maksuvalmius varmistettiin useilla eri toimenpiteillä. Työllisyysrahasto sopi useamman pankin kanssa valmiusluottolimiitistä, johon saatiin valtiontakaus. Valtio sitoutui rahoittamaan peruspäivärahan osuuden lomautuspäivärahoista huhtikuusta vuoden 2020 loppuun. Kesäkuussa varmistimme maksuvalmiuttamme laskemalla liikkeeseen kaksi yhteensä 1,2 miljardin euron suuruista joukkovelkakirjalainaa.

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät myös aikuiskoulutusetuuksien hakijoiden lisääntyneinä yhteydenottoina, kun oppilaitokset peruivat tai järjestelivät uudelleen opetustaan. Poikkeuksellisista oloista huolimatta Työllisyysrahaston palvelut ovat toimineet asiakkaillemme hyvin.

Työllisyysrahasto otti vuoden alussa käyttöön tulorekisterin aikuiskoulutustukien käsittelyssä. Tarvittavat hakijan tulotiedot saadaan nyt suoraan tulorekisteristä.

Eduskunta hyväksyi aikuiskoulutustukiuudistuksen keväällä, ja rahasto on valmistautunut tiiviisti elokuun alussa tapahtuneen uudistuksen voimaantuloon. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa opiskelun ja työnteon yhdistämistä ja samalla laajentaa aikuiskoulutustuen käyttöä uusille ryhmille työelämässä.

Työttömyysvakuutusmaksut saatiin koronaviruspandemiasta huolimatta perittyä hyvin vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Työllisyysrahaston hallitus teki toukokuussa esityksen valtiovallalle työttömyysvakuutusmaksujen ennakkomallista luopumisesta, koska ennakkomallin käyttö on jäänyt hyvin vähäiseksi.

Työllisyysrahaston toimintaympäristö

Suomen talouden kasvu oli vuoden alkukuukausina heikkoa ja toimintaympäristössä tapahtui äkillinen muutos heikompaan suuntaan koronaviruspandemian myötä. Maaliskuussa voimaan astuneet koronaviruksesta johtuvat rajoitukset leikkasivat taloudellista toimeliaisuutta nopeasti ja hyvin laajasti koko yhteiskunnassa. Tämä näkyi nopeasti myös työttömyyden jyrkkänä kasvuna. Erityisesti lomautusten määrä kohosi huhti−kesäkuussa moninkertaisesti vuoden alkukuukausista.

Työllisyysrahaston vastuulla olevien menojen määrä lisääntyi merkittävästi budjetoituun nähden. Toiminnallisesti koronaviruskriisi vaikutti merkittävästi rahaston toimintaan, kun henkilökunta siirtyi pääosin etätöihin maaliskuun puolivälissä.

Rahoitusmarkkinoilla koettiin maalis−huhtikuussa erittäin voimakkaita kurssipudotuksia erityisesti pörssiosakkeissa, kun koronaviruspandemian leviäminen lisäsi huolta maailmantalouden kasvusta ja yritysten tuloskehityksestä. Samanaikaisesti käynnistynyt työttömyyden ja lomautusten kasvu lisäsi Työllisyysrahaston menoja. Tällöin sijoitussalkussa olevia arvopapereita jouduttiin maksuvalmiuden turvaamiseksi realisoimaan alentuneisiin hintoihin, mikä heikensi sijoitustuottoja katsauskaudella.

Markkinoiden toiminta palautui lähelle normaalia melko pian sen jälkeen, kun valtiot ja keskuspankit päättivät laajoista tukiohjelmista ja ottivat vastuulleen koronaviruspandemiasta syntyviä riskejä.

Osakekurssien elpyminen ja luottoriskipreemioiden supistuminen jatkui huhti−kesäkuussa, ja markkinat olivat palautuneet kesäkuun lopussa monin paikoin lähelle alkuvuoden tasoja.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja loppuvuoden näkymät

Tilastokeskuksen julkistamien tietojen mukaan työttömyysaste kesäkuussa 2020 oli 7,9 prosenttia, jossa on nousua 1,7 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna. Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan työttömiä työnhakijoita oli vastaavalla ajanhetkellä 162 697 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautusten määrä on kevään kasvun jälkeen ollut lievässä laskussa. Loppuvuoden työllisyyskehityksen arviointi on erittäin vaikeaa, koska se riippuu koronaviruskriisin kehittymisestä ja talouden toipumisesta Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa.

Työllisyysrahasto arvioi elokuussa 2020, että talouden toipuminen koronaviruspandemiasta käynnistyy vuoden 2020 jälkipuoliskolla ja työllisyys paranee hiljalleen vuotta 2021 kohti mentäessä. Rahasto arvioi lisäksi, että sen tilivuoden 2020 tulos olisi noin 900 miljoonaa euroa alijäämäinen ja että nettovarallisuuden määrä olisi noin 800 miljoonaa euroa 31.12.2020.

Aikuiskoulutustukiuudistus tuli voimaan 1.8.2020. Uudistuksen ensimmäisten viikkojen aikana toimeenpano on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Olemme vastaanottaneet kiitettävän määrän uuden lain mukaisia aikuiskoulutustukihakemuksia.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kattavuudesta on käyty kesän 2020 aikana vilkasta julkista keskustelua. Hallitusohjelman mukaisesti työttömyysturvan kattavuuden laajentamisesta on tarkoitus tehdä selvitys.

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2020
Työllisyysrahasto
Hallitus

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Tilaa

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

UutishuoneAlkuperäinen tiedote