Etusivu » ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS
SSH Communications Security Oyj on tänään vastaanottanut seuraavan SSH Communications Security Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen:
1. Osakkeiden liikkeeseenlaskija
SSH Communications Security Oyj, 1035804-9
2. Tiedot liputusvelvollisesta:

Tatu Juhani Ylönen

3. Liputusimoituksen peruste
SSH Communications Security on tänään saanut Tatu Ylöseltä ilmoituksen, jonka mukaan hän on myynyt 4.930.000 SSH:n osaketta ja hänen omistuksensa SSH Communications Security Oyj:n osake- ja äänimäärästä alittaa 20%.

4. Omistus-, määräysvalta- ja ääniosuudet yhtiössä
Tatu Ylönen omistaa nyt yhteensä 6.987.123 SSH Communications Security Oyj:n osaketta ja ääntä, mikä vastaa 18,01% SSH Communications Security Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

SSH Communications Security Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 38.802.233 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Helsingissä 2.6.2020
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Niklas Nordström
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 541 0543
Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Alkuperäinen artikkeli

Jätä kommentti